فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار،فیزیوتراپی برای حرکت،درد،اختلالات حرکتی،شناخت و سلامت
مقاله تخصصی درد شانه که در سایت ویکی پدیا(Wikipedia) ایجاد کردم:

درد شانه یک شکایت عمده بیماران با مشکلات شانه‌ای است، اگرچه ممکن است گاهی در ارتباط با بیماری‌ها و اختلالات [شانه] نبوده و از قسمت های دیگر به شانه انتشار یابد.درد شانه ممکن است درارتباط با مفاصل کمربند شانه ای یا عناصر اطراف مفصل(Periarticular)مربوطه ایجاد گردد.
مطالعات لنندر(Lennander) حاکی از این واقعیت است که تمام عناصر مفصلی و اطراف آن مانند کپسول مفصلی،سینوویوم،عضله،تاندون،فاسیا،لیگامان(رباط) و پریوست نسبت به درد حساس هستند،ولی غضروف و خود استخوان نسبت به تحریکات دردناک جواب نمی دهند[۱].
فهرست مندرجات [نهفتن]
۱ کمربند شانه ای
۱.۱ مفصل شانه
۲ علل درد شانه
۲.۱ التهاب تاندونها
۲.۲ التهاب بورس
۲.۳ پارگی عضلات
۲.۴ بی ثباتی مفصل شانه و دررفتگی آن
۲.۵ پیچ خوردگی و موارد دررفتگی مفصل آکرومیوکلاویکولار
۲.۶ ییماریها
۲.۶.۱ شانه منجمد
۲.۶.۲ آرتروز شانه
۲.۶.۳ آرتروز مفصل آکرومیوکلاویکولار
۲.۶.۴ تومورها
۲.۶.۵ سل شانه
۲.۶.۶ آرتریت روماتویید شانه
۲.۷ شکستگی استخوان های شانه(کمربند شانه ای)
۲.۸ دردهای ارجاعی
۲.۹ علل دیگر
۳ درمان
۴ پانویس
۵ جستارهای وابسته
۶ منابع
۷ پیوند به بیرون
کمربند شانه ای
کمربند شانه ای[۲] از استخوان های زیر تشکیل می شود:
-استخوان بازو(هومروس)
-استخوان کتف(اسکاپولا)
-اسخوان ترقوه یا چنبر(کلاویکولا)
-استخوان جناغ(استرنوم)

تصویر ذیل:


اسخوان های کمربند شانه ای به گونه ای اتصال می یابند که باعث ایجاد چهار مفصل می گردند که عبارتنداز:
-مفصل شانه(گلنوهومرال)
-مفصل اخرمی چنبری(آکرومیوکلاویکولار)
-مفصل جناغی چنبری(استرنوکلاویکولار)
-مفصل کتفی سینه ای(اسکاپولوتوراسیک)که بیشتر یک اتصال است تا یک مفصل حقیقی.این قسمت نقش مهمی در حرکت دور کردن شانه در هماهنگی با مفصل شانه دارد.
مفصل شانه
مفصل شانه[۳] یا مفصل گلنوهومرال جزیی از کمربند شانه‌ای است.بیشرین میزان حرکت در کمربند شانه ای مربوط به مفصل شانه بوده و سه مفصل دیگر از تحرک کمتری برخوردارند.این مفصل به شکل گوی و کاسه ای[۴] بوده و نوعی از مفاصل سینوویال است که در آن سر گرد هومروس(استخوان بازو)در داخل حفره کم عمق گلنوئید اسکاپولا(استخوان کتف)قرار می گیرد[۵].برخلاف مفصل ران[۶] که مفصل پایداری بوده و توسط حفره عمیق
استابولار(Asetabular) حمایت می شود،مفصل شانه یک مفصل متحرک با حفره کم عمق گلنوئید(Glenoid) است[۷].تحرک زیاد مفصل شانه یک عامل مهم بی ثباتی[۸] آن محسوب می شود و بنابراین مستعد آسیب بسیاری است(به ویژه دررفتگی).

اگرچه مفصل شانه یک مفصل ناپایدار است،ولی عوامل زیر در ثبات مفصل نقش دارند:
-عضلات روتاتور کاف
-رباط گلنوهومرال
-عضله دوسر بازویی(سر دراز عضله)
-بخش پشتی کپسول مفصل شانه
-لبروم گلنوئید که باعث افزایش عمق حفره گلنوئید می گردد
علل درد شانه
عوامل مختلفی باعث درد شانه می گردند که به طورکلی عبارتنداز:
-التهاب تاندون و بورس
-آسیبهای عضلانی
-بی ثباتی مفصل شانه و موارد دررفتگی
-پیچ خوردگی و موارد دررفتگی مفصل آکرومیوکلاویکولار

-نشانگان (سندرم) گیرافتادگی شانه-بعضی از بیماریها
-شکستگی استخوان های شانه(کمربند شانه ای)
-دردهای انتشاری یا ارجاعی
-علل دیگر
التهاب تاندونها
به التهاب تاندون(وتر)عضلات،تاندونیت[۹] می گویند که شایعترین عامل درد شانه است.تاندونیت عبارت است از یک ضایعه خفیف در تاندون به صورت پارگی های میکروسکوپی که با یک مرحله التهابی(درجه پایین)دنبال می گردد[۱۰].عضلاتی که در شانه به میزان بیشتری دچار تاندونیت می گردند عبارتنداز:
-عضله فوق خاری(سوپرااسپیناتوس)
-عضله دوسر بازویی(بی سپس)
-عضله تحت کتفی(ساب اسکاپولاریس)
-عضله گرد کوچک(ترس مینور)
-عضله تحت خاری(اینفرااسپیناتوس)

عضلات فوق(به جزء عضله دوسر بازویی)به نام عضلات کلاهک چرخاننده[۱۱](روتاتور کاف)خوانده می شوند.

عضلات روتاتور کاف در شکل زیر(در دو نما):


در بیمارانی که دچار التهاب های تکراری در تاندون هستند رسوب نمک های کلسیم را می توان در نواحی ملتهب یافت که به این حالت تاندونیت کلسیفیه[۱۲] می گویند[۱۳].نکته مهم این است که در این ناراحتی(رسوب کلسیم و ورم حاد کلاهک چرخاننده)نباید از گرمای موضعی استفاده کرد،زیرا ناراحتی بیمار را تشدید می کند،ولی سرمای موضعی در تسکین درد موثر است[۱۴].
التهاب بورس
به التهاب بورس ها که جداکننده عضلات و درنتیجه کاهش دهنده اصطکاک میان آنها هستند،بورسیت(Bursitis) گفته می شود.التهاب بورس ها نسبت به التهاب تاندون ها کمتر بوده و در بیشتر موارد وجود تاندونیت شانه و عدم درمان آن باعث ایجاد بورسیت نیز می گردد.گاهی در اثر پارگی نسوج اطراف تاندون،رسوب نمک های کلسیم در بورس زیر آکرومیون اتفاق افتاده و درنتیجه حالتی موسوم به
بورسیت کلسیفیه(Calcific bursitis) بروز پیدا می کند[۱۵].

طولانی شدن تاندونیت ها و بورسیت ها در شانه،باعث تشدید درد و آسیب بافت های اطراف آن گردیده که درنهایت منجربه شانه منجمد می گردد.در بیماری شانه منجمد،دامنه حرکات شانه کاهش می یابد.
پارگی عضلات
پارگی عضلات روتاتور کاف و تاندون دوسر بازویی شایع بوده و ممکن است در ارتباط با عوامل ذیل باشد:
-ضربه به کمربند شانه ای(مثلا به دنبال زمین خوردن)
-تغییرات تخریبی تاندون به علت افزایش سن(پیری)
-انقباضات عضلانی شدید
-آسیب های قبلی عضلات و عدم درمان به موقع آن(مثلا تاندونیت درمان نشده)
-فعالیت های تکراری و بیش از حد معمول(حتی با نیروی کم)
-مجاورت با نواحی غیرطبیعی استخوانی به علت رشد بیش ازحد و یا وجود زواید استخوانی در محل تاندون عضلات
عضلاتی که بیشتر درگیر می شوند شامل:
-عضلات کلاهک چرخاننده(روتاتور کاف)
-عضله دوسر بازویی(بایسپس)
از مهمترین وظایف عضلات روتاتور کاف،ثابت نگه داشتن سر استخوان بازو در حفره گلنویید استخوان کتف(اسکاپولا)است.از میان عضلات روتاتور کاف،عضله فوق خاری(سوپرااسپیناتوس)نسبت به عضلات دیگر بیشتر آسیب می بیند.این عضله به علت شرایط خاصی که از نظر موقعیت آناتومیکی دارد،فشارهای زیادی را متحمل شده و همچنین کاهش خون رسانی در ناحیه خاصی از آن،زمینه های پارگی بیشتری را فراهم می کند.عضله دیگری که ممکن است دچار پارگی و اختلال عملکرد گردد،عضله دوسر بازویی است.
به طورکلی پارگی عضلات روتاتور کاف(RC) و دوسر بازویی،به دو صورت ناقص یا کامل است.اگر پارگی کامل باشد،بیمار قادر به انجام یک حرکت خاص نیست.در پارگی ناقص علاوه بر اختلال در دامنه حرکات شانه،بیماران از درد شانه نیز شکایت دارند.
بی ثباتی مفصل شانه و دررفتگی آن
مفصل شانه برخلاف مفصل ران ثبات زیادی ندارد ولی درعوض دامنه حرکات آن زیاد بوده و به علت این ناپایداری است که دررفتگی مفصل شانه از سایر دررفتگی ها بیشتر است[۱۶].دررفتگی های مفصل شانه تقریبا 50% از کل دررفتگی های بدن را تشکیل می دهند.بیشتر دررفتگی های این مفصل به سمت جلو بوده[۱۷] و کمتر به طرف عقب اتفاق می افتند.دررفتگی های مفصل شانه،یک عامل مهم ایجاد درد و محدودیت شدید حرکات شانه هستند.
پیچ خوردگی و موارد دررفتگی مفصل آکرومیوکلاویکولار
این مفصل میان استخوان ترقوه و آکرومیون استخوان کتف ایجاد می گردد.آسیب شدید رباط های مفصل آکرومیوکلاویکولار(AC joint)،منجربه گسیختگی مفصل می گردد.شایعترین علت گسیختگی(دررفتگی)این مفصل،افتادن روی شانه است[۱۸].رباط هایی که در ثبات مفصل آکرومیوکلاویکولار نقش دارند عبارتنداز:
-رباط آکرومیوکلاویکولار
-رباط کوراکوکلاویکولار

پیچ خوردگی مفصل آکرومیوکلاویکولار در ورزشکاران شایع است.میزان پیچ خوردگی که ممکن است همراه با نیمه دررفتگی یا دررفتگی باشد،به شدت ضربه وارده و سیستم عضلانی اسکلتی فرد بستگی دارد.

نشانگان گیرافتادگی شانه
نشانگان (سندرم) گیرافتادگی شانه عبارت است از اختلال در فضای زیراخرمی (ساب آکرومیال) که منجربه فشار بر تاندون‌های کلاهک چرخاننده (به ویژه تاندون ماهیچه فوق خاری)، تاندون سر دراز دوسر بازویی و بورس زیراخرمی (ساب آکرومیال) می‌گردد. این سندرم معمولا در ورزشکاران و کارگرانی که عمل دورکردن شانه را به صورت تکراری و در دامنه‌ای بیشتر از 90 درجه انجام می‌دهند، اتفاق می‌افتد، اگرچه احتمال درگیری در افراد کم تحرک نیز وجود دارد.

بیماری ها
برخی از بیماری هایی که باعث درگیری و درد شانه می گردند عبارتنداز:
-شانه منجمد
-آرتروز شانه
-آرتروز مفصل آکرومیوکلاویکولار
-بعضی از تومورها
-سل شانه
-آرتریت روماتویید شانه
شانه منجمد
نام های دیگر بیماری شانه منجمد[۱۹]،یخ زدگی شانه و کپسولیت چسبنده[۲۰] است.به دلیل چسبندگی در کپسول مفصل شانه،به نام کپسولیت چسبنده خوانده می شود.از ویژگی های مهم شانه منجمد،کاهش دامنه حرکات مفصل شانه(گلنوهومرال)در تمامی جهت ها است و درنتیجه این مسئله باعث اختلال در حرکات هماهنگ سایر مفاصل کمربند شانه ای نیز می گردد.از علایم دیگر این بیماری،درد شانه و بازو است.گاهی درد و محدودیت حرکات طی چند ماه برطرف می شود،ولی در موارد دیگر ممکن است درد برطرف شود،درحالیکه محدودیت حرکات همچنان وجود داشته و درصورت عدم درمان تثبیت می گردد.
آرتروز شانه
شانه برخلاف مفاصل دیگر بدن به ندرت دچار آرتروز می گردد[۲۱].بیماری بیشتر در افراد مسن دیده می شود.عوامل ذیل در بروز آرتروز شانه موثر هستند:
-ضربه
-افزایش سن یا پیری
-بیماری قلبی
-پارگی عضلات روتاتور کاف
از علایم آرتروز شانه،درد و کاهش دامنه حرکات کمربند شانه ای است.
آرتروز مفصل آکرومیوکلاویکولار
آرتروز مفصل آکرومیوکلاویکولار(مفصل اخرمی چنبری) نسبت به آرتروز مفصل گلنوهومرال(مفصل شانه)بیشتر دیده می شود.این بیماری یک عامل شایع دردهای شانه بوده و معمولا در افراد مسن ایجاد می گردد.زمانی که بیماری پیشرفت می کند،به علت تخریب تدریجی غضروف مفصلی،فضای مفصل مربوطه کاهش یافته و ممکن است با تشکیل زواید استخوانی بنام استئوفیت در حاشیه مفصل همراه باشد.
تومورهای استخوان
هرچه تومورهای استخوانی به مفصل نزدیکتر باشند،ممکن است در مراحل پیشرفته باعث محدودیت حرکات مفصلی و درد گردند.گسترش تومورها در استخوان ها،همچنین احتمال شکستگی پاتولوژیک(مرضی)را در آن ناحیه افزایش می دهد.
سل شانه
سل مفصل شانه نسبت به سل ستون فقرات،مفصل ران و زانو نادر است.در نوع خشک آن،ترشحات چرکی وجود ندارد ولی در نوع تر،ترشحات چرکی در درون مفصل جمع می شود و ممکن است به بیرون راه یابد[۲۲].محدود شدن حرکات مفصل شانه و درد از علایم دیگر این بیماری است.
آرتریت روماتویید شانه
احتمال درگیرشدن شانه در بیماری آرتریت روماتویید وجود دارد.از علایم این بیماری درصورت درگیرشدن شانه،درد و محدود شدن حرکات شانه است.
شکستگی استخوان های شانه(کمربند شانه ای)
شکستگی هر یک از استخوان های کمربند شانه ای ممکن است باعث درد و محدودیت حرکات شانه گردد.هر چه شکستگی به مفصل نزدیکتر و یا جابجایی بیشتری داشته باشد،محدودیت حرکات و همچنین شدت دردی که بیمار حس می کند،افزایش می یابد.گاهی شکستگی ها با دررفتگی نیز همراه هستند و درنتیجه عوارض بیشتری را در آینده بر جای خواهند گذاشت.
دردهای ارجاعی
گاهی درد شانه ارتباطی با اختلالات و مشکلات شانه نداشته و از نقاط دیگری به شانه ارجاع می گردد که به این دردها در بدن،
درد ارجاعی(Referred pain) گفته می شود.مهمترین علل دردهای ارجاعی در ارتباط با شانه عبارتنداز:
-فتق دیسک بین مهره ای فقرات گردنی
-بیماری های قلبی
-تنگی مجرای نخاعی گردنی
-اسپوندیلوز گردنی یا آرتروز فقرات گردن
-تومورهایی که به نخاع گردن یا ریشه های اعصاب آنها فشار وارد کند
-در برخی موارد به دلیل وجود سندرم کانال مچ دست(C.T.S)که باعث درگیری عصب مدین در ناحیه مچ دست می گردد.
-عفونت های زیر دیافراگم
-مشکلات کیسه صفرا
-انتقال اسید معده به مری
-ناراحتی های قفسه سینه
علل دیگر
1-وجود نقاط ماشه ای در عضلات شانه.نقاط ماشه ای یا تریگر پوینت که در عضلات و یا فاسیای آنها ایجاد می شوند،معمولا در لمس حساس هستند.
2-آسیب شبکه بازویی(براکیال)
3-سندرم خروجی قفسه سینه(T.O.S)
4-سندرم شانه دست انگشتان،که ممکن است در ارتباط با اختلالات شانه و یا بیماری هایی که باعث ایجاد درد ارجاعی می گردند،به وجود آید.
درمان
با توجه به عامل درد شانه و مشکلات حرکتی کمربند شانه ای،درمان ممکن است در ارتباط با یک یا مجموعه ای از موارد زیر باشد:
-دارویی
-فیزیوتراپی
-ارتوپدی
-جراحی
پانویس
↑ هاشمی کهن زاد،شهریار.ترجمه:تفسیر پاتوفیزیولوژیک درد "سیریل مک براید" و "رابرت بلک لا".ص 203
↑ Shoulder girdle
↑ Shoulder joint
↑ Ball and Socket
↑ فراهانی،محمد،ترجمه تکنیکهای توانبخشی در طب ورزش.ص 278
↑ Hip joint
↑ نوربخش،سید تقی.شایسته آذر،مسعود.ترجمه:معاینه فیزیکی ستون فقرات و اندام‌ها.ص 3
↑ Unstability
↑ Tendinitis or Tendonitis
↑ ناصری،نسرین.فیزیوتراپی در ضایعات ارتوپدیک.ص 31
↑ Rotator cuff
↑ Calcific tendinitis
↑ هاشمی کهن زاد،شهریار.ترجمه:تفسیر پاتوفیزیولوژیک درد "سیریل مک براید" و "رابرت بلک لا".ص 214
↑ اعلمی هرندی، بهادر، اصول ارتوپدی و شکسته بندی.ص 281
↑ هاشمی کهن زاد،شهریار.ترجمه:تفسیر پاتوفیزیولوژیک درد "سیریل مک براید" و "رابرت بلک لا".ص 214
↑ اعلمی هرندی،بهادر، اصول ارتوپدی و شکسته بندی.ص 277
↑ Anterior dislocation of the glenohumeral joint
↑ Acromioclavicular Joint Separation | eorthopod.com
↑ Frozen shoulder
↑ Adhesive capsulitis
↑ John Crawford Adams and David L.Hamblen.Outline of Orthopaedics.Page 215
↑ اعلمی هرندی، بهادر، اصول ارتوپدی و شکسته بندی.ص 279
‎‎جستارهای وابسته
-کمربند شانه ای
-پیچ خوردگی
-کشیدگی عضلانی
-شانه منجمد
-تاندونیت
-بورسیت
-درد ارجاعی
منابع
-اعلمی هرندی، بهادر. اصول ارتوپدی و شکسته بندی. چاپ ششم، فروغ اندیشه،
-ناصری، نسرین. فیزیوتراپی در ضایعات ارتوپدیک. چاپ اول، صبح سعادت، ISBN 4-7-93408-964. ‏
-گوهرپی، شاهین و همکاران. فیزیوتراپی مجموعه شانه. انتشارات کردگار. شابک 4-75-7376-964-978
-محسنی فر، هلاکو. طیبی، عبداله. کینزیولوژی سیستم عضلانی-اسکلتی دونالد نیومن. مجموعه شانه. انتشارات ستایش هستی

-نوربخش،سید تقی.شایسته آذر،مسعود.ترجمه:معاینه فیزیکی ستون فقرات و اندام‌ها.چاپ اول.انتشارات جهاد دانشگاهی
-هاشمی کهن زاد،شهریار.ترجمه:تفسیر پاتوفیزیولوژیک درد "سیریل مک براید" و "رابرت بلک لا".چاپ دوم.نشر دانش امروز.
-فراهانی،محمد،ترجمه تکنیکهای توانبخشی در طب ورزش،انتشارات سرواد،چاپ اول،شابک:0-01-7273-964

John Crawford Adams and David L.Hamblen.Outline of Orthopaedics.Twelfth Edition.ISBN 0 443 05149 6
Darlene Hertling and Randolph M.Kessler.Management of Common Musculoskeletal Disorders.Third Edition.ISBN: 0-397-55150-9
William E.Prentice.Rehabilitation technique in sports medicine.
http://www.medicinenet.com/rotator_cuff/article.htm
http://www.eorthopod.com/content/acromioclavicular-joint-separation
پیوند به بیرون
http://barzkar2.blogfa.com/post-112.aspx

منبع تصاویر:
http://www.nature.com/
http://www.healthcentral.com//


طبقه بندی مطالب وبلاگ فیزیوتراپی

مقالات فیزیوتراپی 

اخبار کنگره ها و سمینارهای فیزیوتراپی 

مهمترین اخبار دکترای حرفه ای فیزیوتراپی

مقالات استخوان شناسی

مقالات آناتومی اندام فوقانی 

مقالات آناتومی اندام تحتانی

مقالات آناتومی ستون فقرات 

مقالات حرکت شناسی (کینزیولوژی)

مقالات سیستم عضلانی-اسکلتی، بیماری ها و اختلالات مربوطه

مقالات شکستگی استخوانها و جراحی های ارتوپدی

مقاله های دستگاه عصبی مرکزی و محیطی (CNS & PNS)

مقالات سیستم عصبی، بیماریها و اختلالات مربوطه

مقالات سیستم تنفسی، بیماریها و اختلالات مربوطه

مقاله های سیستم حسی، درد و موضوعات آن

مقالات سیستم عروقی، بیماریها و اختلالات مربوطه

مطالب و موضوعات متفرقه (مقالاتی درباره فشار خون، دیابت، بیوفیزیک، رادیولوژی،فیزیولوژی و تست خون، برخی از بیماری ها و...)برچسب‌ها: درد شانه, بورسیت و تاندونیت شانه, فیزیوتراپی شانه, مقاله علمی درد شانه, ویکی پدیا
+ نوشته شده در  دوشنبه یکم فروردین ۱۳۹۰ساعت 3:8  توسط فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار | 
 
صفحه نخست
پروفایل مدیر وبلاگ
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
Iran

×× با کلیک بر روی عنوان "فیزیوتراپی" (Physiotherapy) در بالای صفحه، همه مطالب وبلاگ در دسترس خواهند بود ××

-------------------------------------

اینجانب فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار (Ibrahim Barzkar; P.T) این وبلاگ را با هدف افزایش اطلاع رسانی و شناخت بیشتر در ارتباط با کارکردهای علم فیزیوتراپی، سیستم عصبی کنترل حرکت و علوم پزشکی مرتبط با رشته فیزیوتراپی ایجاد کرده ام. از هرگونه نظر و پیشنهاد دوستان و همکاران در ارتباط با مطالب وبلاگ فیزیوتراپی استقبال می کنم.

Email: ebrahimbarzkar@gmail.com

-------------------------------------

استفاده از مطالب فقط درصورت ذکر منبع وبلاگ و نام نویسنده مجاز است.

-------------------------------------

قابل توجه بازدیدکنندگان محترم:

"احتمال دارد موضوع یا مطلبی که در این وبلاگ مطرح می شود، پس از مدتی تغییراتی جهت ویرایش اعمال گردد. بنابراین اگر مقاله یا صفحه ای از اینجانب در سایت یا وبلاگ دیگر ذکر شده ممکن است کمی متفاوت باشد"

"مطالب وبلاگ فیزیوتراپی صرفا جهت افزایش اطلاعات شما قرار داده شده و شما به هیچ وجه نباید از این اطلاعات جهت تشخیص و درمان بیماری ها یا اختلالات نسبت به خود یا دیگران استفاده کنید. بنابراین پیشنهاد مدیر وبلاگ این است که در ارتباط با مشکلات یا بیماری ها به پزشک خود مراجعه نمایید و از خوددرمانی بپرهیزید"

"مطالب مورد تایید اینجانب در ارتباط با صفحاتی که در سایت ویکی پدیا ایجاد می کنم، مربوط به این وبلاگ است. ویرایش در ویکی پدیا توسط کاربران آن انجام می شود که ممکن است باعث بهبود مقالات و یا خرابکاری گردد"

Ebrahim Barzkar; PT

پیوندهای روزانه
دستگاه اولتراسوند (Ultrasound) در فیزیوتراپی
فیزیوتراپی شناختی (Cognitive physiotherapy)
تعریف فیزیوتراپی و کاربردهای آن
تشخیص علم از شبه علم
چرا طب مکمل همچون طب سوزنی و هومیوپاتی علم نیستند
مقالات رادیولوژی
توانبخشی چیست
بیماریهای روماتیسمی
فیزیوتراپی
مقالات سیستم عصبی محیطی
مقالات سیستم عصبی مرکزی
عصب سیاتیک (Sciatic nerve)
تصاویر سیستم عصبی، عضلانی و اسکلتی (آناتومی بدن انسان و عکس)
درد چیست
سیستم اکستراپیرامیدال (Extrapyramidal system)
×آرتروز گردن (Neck arthrosis)
×مفاصل،لیگامان ها و عضلات شانه،آرنج،مچ دست و دست
×مفاصل، رباط ها و ماهیچه های ران،زانو،مچ پا و پا
×دستگاه عصبی،قشر مغز،ساقه مغز،مخچه،عقده های قاعده ای،طناب نخاعی،ضایعه نخاعی،سکته مغزی،اعصاب محیطی،نوروپاتی ها،نورو ن ها،پارکینسون،ام اس،شبکه های عصبی،کنترل حرکت،اختلالات حرکتی،درد،ضربه مغزی و انواع سکته مغزی
×مفاصل ستون فقرات،لیگامان های ستون مهره ها،عضلات ستون فقرات و دیسک های بین مهره ای
×استخوان های ترقوه،بازو،ساعد (رادیوس و اولنا)،مچ دست،انگشتان،لگن،ران،کشکک،تیبیا و فیبولا،مچ پا، کف پا و ستون فقرات
×سندرم خروجی توراکس (Thoracic outlet syndrome)
آرتروپلاستی (Arthroplasty)
عضلات ستون فقرات (Spinal muscles)
عوارض شکستگی ها (Complications of fractures)
فیزیوتراپی و کاربردهای آن
شکستگی استخوان ها
فیزیوتراپی
معرفی کتاب من
فیزیوتراپی و علم کنترل حرکت(Physiotherapy & Motor Control)
درد قلبی، آنژین صدری و انفارکتوس میوکارد
دکتر هلاکو محسنی فر
سه مقاله تخصصی من با موضوع درد کمر،درد شانه و بیماری تنفسی در ویکی پدیا
http://barzkar2.blogfa.com
ساختار و عملکرد سیستم عصبی-عضلانی
فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار
تصویر و عملکرد عضلات اندام ها
ویکی پدیا (Wikipedia)
http://barzkar2.persianblog.ir
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
آذر ۱۳۹۴
آبان ۱۳۹۴
مهر ۱۳۹۴
شهریور ۱۳۹۴
مرداد ۱۳۹۴
تیر ۱۳۹۴
خرداد ۱۳۹۴
اردیبهشت ۱۳۹۴
فروردین ۱۳۹۴
آذر ۱۳۹۳
بهمن ۱۳۹۲
دی ۱۳۹۲
آذر ۱۳۹۲
آبان ۱۳۹۲
مهر ۱۳۹۲
مرداد ۱۳۹۲
تیر ۱۳۹۲
خرداد ۱۳۹۲
اردیبهشت ۱۳۹۲
فروردین ۱۳۹۲
اسفند ۱۳۹۱
بهمن ۱۳۹۱
دی ۱۳۹۱
آذر ۱۳۹۱
آبان ۱۳۹۱
مهر ۱۳۹۱
شهریور ۱۳۹۱
مرداد ۱۳۹۱
تیر ۱۳۹۱
خرداد ۱۳۹۱
اردیبهشت ۱۳۹۱
فروردین ۱۳۹۱
اسفند ۱۳۹۰
بهمن ۱۳۹۰
دی ۱۳۹۰
آذر ۱۳۹۰
آرشيو
آرشیو موضوعی
طناب نخاعی(Spinal Cord)
درد کف پا
تجهیزات فیزیوتراپی
علت درد پاشنه پا
DTI
Association fibers
greater saphenous vein
انواع دستگاه های فیزیوتراپی
بازتوانی چیست
مقالات رادیولوژی
طب مکمل
تحرک و تغذیه
علل درد ماهیچه ای
آرتریت (Arthritis)
طب جایگزین
Ligaments of the joints
درمان دیسک کمر
تشخیص علم از غیر علم
فیزیوتراپی آرتروز زانو
ligaments pictures
Motor neuron disease
Ligaments types
درد پاشنه پا
فیزیوتراپی و کاربردهای آن
نوروپاتی محیطی(Peripheral Neuropathy)
مخچه (Cerebellum)
عصب ‏دهى عضلانی(Muscle Innervation)تاندونی
توانبخشی آسیب های مغزی بر پایه علم کنترل حرکت
راه‏ هاى حركتى فوق نخاعی(Supraspinal Tracts)
واحد حرکتی-انواع فیبر عضلانی
انقباض عضله اسکلتی(skeletal muscle contraction)
خستگى عضلانى(Muscle Fatigue)
اصطلاح فاسیکولاسیون و فیبریلاسیون
مياستنى گراويس(Mysthenia Gravis)
دیدگاه دونالد اولدینگ هب درباره یادگیری
انواع میوپاتی(Myopathy)
اسپوندیلولیزیس(Spondylolysis )
مقالاتی که در سایت ویکی پدیا(Wikipedi) ایجاد نمودم
مشارکتهای من در سایت ویکیپدیا
سندرم گیرافتادگی (Impingement Syndrome )
تنگی کانال نخاعی(Spinal Canal Stenosis)
شانه منجمد(Frozen Shoulder) یا یخ زدگی شانه
سندرم استرس پاتلوفمورال(PFPS)
تاندونیت عضلات شانه
میوپاتی(علایم, ارزیابی و درمان فیزیوتراپی)
اسکولیوز(Scoliosis)
سندرم پس از فلج اطفال(Post-polio syndrome)
پارگی های عضلات شانه
صفحاتی که در ویکی پدیای انگلیسی(en.Wik) ایجاد کردم
نورون حرکتی فوقانی(Upper Motor Neuron)
کندرومالاسی کشکک(Chondromalacia patellae)
استئوکندریت دیسکان(Osteochondritis Dissecan)
کیست بیکر(Baker's cyst)
بیماری ازگود اشلاتر(Osgood-Schlatter disease)
دستگاه حرکتی(Motor system)
کنترل حرکتی(Motor control)
واحد حرکتی( Motor Unit)
نورون حرکتی گاما(Gamma motor neuron)
نورون حرکتی آلفا(Alpha motor neuron)
تماس عصبی عضلانی(Neuromuscular junction)
دوک عضلانی(Muscle spindle)
اندام وتری گلژی(Golgi tendon organ)
راه قشری پیازی(Corticobulbar tract)
راه هرمی(Pyramidal tract)
عصب چهره ای(Facial nerve)
درد زانو(Knee Pain)
آرتروز زانو و درمان(Knee Osteoarthritis)
کشیدگی عضلانی(Muscle strain)
پیچ خوردگی(Ligament sprain)
رباط های صلیبی ( cruciate ligaments)
فتق دیسک(Disc Herniation)
درد شانه(Shoulder Pain)
سندرم تونل مچ دستي(carpal tunnel syndrome)
تشكيلات مشبك (Reticular Formation)
دستگاه عصبى(Nervous system)
اعصاب نخاعی(Spinal nerves)
دم اسب(Cauda equina)
مخروط انتهایی(Conus terminalis )
سندرم دم اسب(Cauda equina syndrome)
ضایعه نورون محرکه فوقانی-Upper motor neuron lesion
آسیب نورون محرکه تحتانی(Lower motor neuron lesion
دسته عصبی(Nerve fascicle)
دژنرسانس والرین(Wallerian degeneration )
دکترای حرفه ای فیزیوتراپی(DPT)
رشته عصبی(Nerve fiber)
اپی نوریوم.پری نوریوم.اندونوریوم
بافت همبند(Connective tissue)
آکسونوتمزیس(Axonotmesis)
نوروپراکسی(Neuropraxia)
نوروتمزیس( Neurotmesis)
نورون حرکتی بتا(Beta motor neuron)
هیپراکستنشن زانو یا ژنورکورواتوم(Genu recurvatum)
عضلات اندام تحتانی
عضلات اندام فوقانی
شبکه بازویی (Brachial plexus)
اعصاب اندام فوقانی
سندرم تونل کارپ(Carpal tunnel syndrome )
شبکه کمری (Lumbar plexus)
اعصاب اندام تحتانی
شبکه خاجی (Sacral plexus)
شبکه گردنی (Cervical plexus)
شبکه عصبی (Nerve plexus)
ترومبوز وریدی (Venous thrombosis)
رباطهای ستون فقرات
برخی از اصطلاحات در فیزیولوژی و نورولوژی
کپسول مفصلی (Articular capsule)
مفاصل سینویال ( Synovial joints)
مفاصل غضروفی (Cartilaginous joints)
سمفیزیس (Symphysis)
رباط های لگنی
مفصل ساکروایلیاک (Sacroiliac joint)
رباط های مفصل ران
بورس ها (Bursae) و بورسیت (Bursitis)
مفصل ران (Hip joint)
صفحات آناتومیکی (Anatomical planes)
تاندونیت (Tendonitis)
تاندونیت کلسیفیه (Calcific tendinitis)
بورسیت کلسیفیه (Calcific bursitis)
حرکت شناسی (Kinesiology)
تریگر پوینت (Trigger point)
فاسیکول عضلانی ( Muscle fascicle)
فلج مغزی (cerebral palsy)
اپی میزیوم،پری میزیوم،اندومیزیوم
استخوان ها (Bones)
دستگاه تنفسی و بیماری های آن
سیستم عصبی اتونوم (Autonomic nervous system)
سیستم لیمبیک (Limbic system)
ساقه مغز (Brain stem)
آسیب ناکامل نخاعی(Incomplete spinal cord injuries)
سندرم مخروط انتهایی(Conus medullaris syndrome)
آتاکسی (Ataxia)
خونريزى هيپرتانسيو (Hypertensive hemorrhages)
سندرم گیلن باره (Guillain–Barré syndrome)
کپسول داخلی (Internal capsule)
سندرم مدولاری (Medullary syndrome)
حلقه ویلیس (Circle of willis)
نواحی حرکتی قشر مغز
موضوعات متفرقه
فیزیوتراپی ریه
ام آر آی (MRI)
ویکی پدیا (Wikipedia)
استخوان شناسی
آناتومی اندام فوقانی
آناتومی اندام تحتانی
کینزیولوژی (حرکت شناسی)
اخبار دکترای حرفه ای فیزیوتراپی
سمینارها و کنگره های فیزیوتراپی
سیستم عضلانی اسکلتی
سیستم عصبی مرکزی و محیطی
شکستگیها
سیستم تنفسی و اختلالات آن
سیستم عروقی
مقالات درد
سیستم عصبی و اختلالات آن
آناتومی ستون فقرات
وبلاگ فیزیوتراپی
فیزیوتراپی
آناتومی
فیزیولوژی
زیست شناسی (بیولوژی)
بیوشیمی
اسپوندیلیت آنکیلوزان (Ankylosing spondylitis)
مقالات شانه
مقالات آرنج
مقالات مچ دست و انگشتان
مقالات لگن و مفصل ران
مقالات زانو
مقالات مچ پا و انگشتان
مقالات ستون مهره ها
پلی میوزیت چیست
درماتومیوزیت چیست
علت درد عضلانی (میالژی)
اهمیت ورزش و تغذیه سالم
ضایعه عصب سیاتیک
سلامتی و عوامل موثر بر آن
توانبخشی چیست
شکستگی ساق پا
شکستگی ساعد
شکستگی استخوان بازو
شکستگی لگن و انواع آن
طب سوزنی
بلاگفا (blogfa)
وسایل فیزیوتراپی
ابزارهای فیزیوتراپی
دستگاههای فیزیوتراپی
Types of ligaments in the body
Vein Anatomy of The Lower Limb
varicose veins
smal or lesser saphenous vein
Scalenus anterior syndrome
Thoracic inlet syndrome
Diffusion MRI
Diffusion Tensor Imaging
فیزیوتراپی زانو
معرفی کتاب من
علل درد شانه(Shoulder Pain)
آنژیوپلاستی عروق کرونر قلب
بیماری ام اس(مالتیپل اسکلروزیس)
آسیب نخاعی(Spinal Cord Injury)-علل و علایم
تمرینات کششی آنلاین
سکته مغزی و انواع آن
اهمیت فیزیوتراپی در سکته مغزی
علل درد کمر (کمردرد)-Low Back Pain
اصول مهم به هنگام کشیدگی کمر و بیماری دیسک کمری
اصول پیشگیری از کمردرد
درد گردن-مراقبت از فقرات گردنی
شکستگی ستون فقرات به علت پوکی استخوان(استئوپروز)
اهداف درمانی فیزیوتراپی
کشیدگی و پیچ خوردگی
آرتروز(OA or Osteoarthritis)زانو
بیماری پارکینسون
پای ضربدری و پرانتزی(ژنووالگوم و ژنوواروم)
آسیب رباط صلیبی(متقاطع) قدامی
آسیب منیسک زانو و درمان
علل درد زانو(Knee Pain)
دانش ارگونومی کامپیوتر(روش صحیح کار با رایانه)
توانبخشی قلب در یک نگاه کلی
پیچ خوردگی مچ پا( Ankle Sprain )
آناتومی وریدهای اندام تحتانی-وریدهای واریسی
عصب محیطی(Peripheral Nerve)
عقده‏هاى قاعده‏اى (Basal Ganglia)
نیمکره های مخ-قشر مغز(Cerebral Cortex)
تئوری های کنترل حرکت(Motor Control Theories)
گيرنده‏هاى مفصلى(Joint Receptors)
سيستم سلولهاى مهارى رنشاو (Renshaw)
جریان خون شریانی مغز(Brain Circulation-Arterial)
استئوپروز(Osteoporosis)-اپيدمي خاموش
سيستم وستيبولار(Vestibular System)
نروپلاستی‏سيتى (Neuroplasticity)
علایم ضایعات نورون محرکه فوقانی و تحتانی
اعصاب مغزى (Cranial Nerves)
پیوندها
فیزیوتراپیست
فیزیوتراپیست فرجود شکوهی
فیزیوتراپیست حمیدرضا سینائی
فیزیوتراپیست وحید صادقی
دکترای حرفه ای فیزیوتراپی واحد شیراز
فیزیوتراپی
مدیریت توانبخشی
کاردرمانی و نوروسایکولوژی
انجمن فیزیوتراپی ایران
علوم تجربی مادر علوم
وبلاگ جلال جوادی
چرند و پرند
روانشناسی
body encyclopedia
فیزیوتراپی شناختی (Cognitive physiotherapy)
خاطرات من
دکتر مسیب برزکار
مترجم گوگل (ترجمه متن و وب )
فیزیوتراپیست های بدون مرز
فیزیوتراپیست حسن پور
فیزیوکلینیک
دستگاه عصبی-عضلانی-اسکلتی و اختلالات آن
هندبال بانوان
گوگل (Google)
فیزیوتراپی
روانشناسی
سامانه آموزش مداوم جامعه پزشکی
سیستم عصبی و اختلالات آن
ستون فقرات و اختلالات آن
شانه و اختلالات آن
بلاگفا (blogfa)
پرشین بلاگ (persianblog)
زانو و اختلالات آن
پایگاه اطلاعات علمی
physiotherapydpt
فیزیوتراپیست مریم نعیمی
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM

PageRank
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت